AUTORISERET PSYKOLOG I AARHUS

Ravnhild Reinsdottir

Oplever du udfordringer eller problemstillinger i livet, som du har svært ved at tackle selv og derfor har brug for støtte til at håndtere eller bearbejde? Så er du landet det rette sted.

Jeg tilbyder rådgivning og terapi i forbindelse med bl.a. angst, OCD, depression, personlig udvikling, misofoni, egenomsorg, stresshåndtering, kriser, traumer, sorg, mindfulness og relationsproblemer.

Eller bestil tid på mail eller telefon:

Mail: kontakt@ravnhildreinsdottir.dk

30 28 59 96

Du er altid velkommen til at ringe til mig. Hvis du ikke får fat på mig, så læg gerne en besked eller send en mail, så kontakter jeg dig hurtigst muligt.

 • Jeg er medlem af Dansk Psykolog Forening
 • Jeg tager privatbetalende klienter og klienter med sundhedsforsikring.
 • Du kan få tilskud, hvis du er medlem af Sygeforsikringen ”danmark”.
 • Jeg er ikke tilknyttet den offentlige Sygesikring
 • Udover klinikkens almindelig åbningstid tilbyder jeg enkelte sene eftermiddags- eller weekendtider.

Hos mig har du også mulighed for at modtage terapi via sikker onlineforbindelse eller telefon, efter ønske eller behov.

 

Autoriseret Psykolog Aarhus Ravnhild Reinsdottir

Jeg har særlig erfaring med behandling af:

 • Angstlidelser (Fx socialangst, panikangst, helbredsangst, fobier og generaliseret angst)
 • OCD – Tvangstanker og tvangshandlinger
 • Stress- og belastningsreaktioner
 • Traumer (PTSD)
 • Depression
 • Lavt selvværd
 • Livskriser
 • Misofoni
 • Personlig udvikling
 • Større selvindsigt
 • Grænsesætning
 • Egenomsorg
 • Identitetskriser
 • Sorg
 • Ensomhed
 • Tourette syndrom (tics)
 • Vredeshåndtering
 • Relationelle problematikker
 • Samtaler for pårørende til familiemedlemmer med fysisk eller psykisk sygdom
 • Forældrerådgivning

Psykolog baggrund:

 • Uddannet Psykolog (Cand.Psych) fra Aarhus Universitet i 2005
 • Autoriseret af Psykolognævnet 2010
 • Efteruddannelse i Kognitiv Adfærdsterapi.
 • Efteruddannelse i Emotions-Fokuseret Terapi (EFT)
 • Videregående uddannelse i Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
 • Kursus i korttidsdynamisk terapi (ISTDP)
 • Efteruddannelse i Systemisk og narrativ teori og praksis
 • Jeg har gennemført en lang række kurser og workshops, hvor jeg kan få ny viden og inspiration f.eks. indenfor sorgreaktion, egenomsorg, stresshåndtering, angst, depression m.m.

Min psykologiske erfaring er bred, og spænder over både børn, voksne, familier og par.  Jeg har flere års erfaring indenfor Psykiatrien, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og som klinisk psykolog i privat klinik. Flere års erfaring med behandling af angstlidelser, OCD, depression, stress, krise, lavt selvværd og belastningsreaktioner. Desuden har jeg bred erfaring med udredning og psykologiske undersøgelser.

Terapiformer

Her kan du læse lidt om de behandlingsmetoder, jeg primært anvender.

Kognitiv AdfærdsTerapi

KAT – Angst og OCD

Kognitiv AdfærdsTerapi er en terapiform, som fokuserer på sammenhængen mellem tænkning, følelser, krop og handlemønstre. Vores tankegang og handling har stor betydning for følelseslivet og hvordan det kan være med til at udvikle og vedligeholde psykiske problemer. KAT er evidensbaseret og veldokumenteret behandlingsmetode til behandling af angst, OCD, stress og meget mere.

ISTDP – Depression

Intensiv Dynamisk Korttidsterapi er en empirisk underbygget terapiform. Denne metode har vist sig effektiv for en række psykiske lidelser, f.eks. angst, depression, personlighedsforstyrrelse og selvværdsproblematikker. ISTDP bygger på psykodynamisk teori og tilknytningsteori. I ISTDP antages det, at psykiske problemer opstår fordi personen ubevidst undgår følelser og impulser, som er knyttet til smertefulde oplevelser i fortiden. I metoden er fokus på, hvordan tidligere erfaringer har betydning for hvordan klienten reagerer i nutiden. I denne metode er gennemgående et stort fokus på de kropslige og følelsesmæssige oplevelser her og nu. ISTDP-terapi er en vej til selvindsigt og at kunne rumme og give plads til at opleve smertefulde følelser, i stedet for at undgå sine følelser via såkaldte forsvarsmekanismer. I denne metode er fokus på forholdet mellem følelser, forsvar og angst til at hjælpe klienten med at overvinde en indre modstand mod at opleve svære følelser som ligger til grund for uhensigtsmæssige handlemønstre.

ACT – LIVSKRISER

ACT – Livskriser

Acceptance and Commitment Therapy er terapiform som tager udgangspunkt i at lære metoder til at håndtere smertefulde tanker og følelser på en effektiv måde, så de får langt mindre indflydelse og virkning. Der lægges ligeledes vægt på evnen til at være i kontakt med nuet, samt at fokusere på personlige værdier og handle ud fra dem. Accept, engagement og mindfulness er en vigtig del af ACT.

CFT – Egenomsorg og lavt selvværd.

Compassion Fokuseret Terapi, som på dansk hedder medfølelsesfokuseret terapi, er en forholdsvis ny psykologisk retning udviklet af psykolog og professor Paul Gilbert. CFT, lige som ACT, tilhører den såkaldte 3. bølges kognitiv terapi. I CFT integreres ny viden og teori som har bl.a. videnskabelige rødder i evolutionsteori, affektiv neuropsykologi, tilknytningsteori, social- og udviklingspsykologi. Der er ligeledes elementer fra kognitiv adfærdsterapi og mindfulness med inspiration fra den buddhistiske filosofi.

I CFT er fokus på at blive mere medfølende, både overfor os selv og andre, samt en forståelse af årsagerne til lidelsen uden at være dømmende. I terapien arbejdes med at du møder dig selv med venlighed, forståelse og kærlighed frem for skam og selvkritik. I metoden lærer du at skabe en balance i dit følelsessystem til at håndtere de vanskeligheder du oplever. CFT viser forskningsmæssigt at have effekt på f.eks. angst, depression, stress og selvværdsproblematikker.

EmotionsFokuseret Terapi

EFT – Relationer

Emotions-Fokuseret Terapi er det primære formål at styrke parrets/familiens relation til hinanden. I metoden er fokus på uhensigtsmæssige mønstre, som parterne er fanget i, der skaber konflikter og afstand fra hinanden. Gennem terapien støttes parterne i at forstå årsagerne til deres negative reaktionsmønstre og tilknytningsmæssige behov. Dette med henblik på at parterne formår at blive bedre til at kommunikere, forstå og rumme hinandens forskelligheder.

Mindfulness – stress.

Mindfulness har rødder i buddhismen. Mindfulness handler om at være opmærksom på en bevidst måde i det aktuelle øjeblik, man befinder sig i. Det kan være ydre indtryk som lyde, dufte og berøringer samt indre indtryk som strømme af tanker, følelser og kropslige fornemmelser. Mindfulness handler ikke om at opnå fuldkommen indre ro, men at registrere hvad dukker op og give oplevelsen lov til at være der, hvad enten den opleves som behagelig eller ubehagelig, uden at skulle lave om på den eller handle på den. Det er en ny måde at forholde sig, til sig selv og verden på.

I mindfulness træner du dine evne til at være åben, nysgerrig, iagttagende, accepterende og at kunne møde dig selv og andre med en venlig og omsorgsfuld indstilling, uden at evaluere og være dømmende.

Mindfulness er en anerkendt metode til at skabe psykisk balance og trivsel, samt til at fremme positive kvaliteter såsom øget opmærksomhed, indsigt, accept og medfølelse.

Mindfulness er særlig hjælpsom ift. f.eks. stress, angst, depression, PTSD og kroniske smerter.

Værd at vide om din psykolog:

Hvad kan du forvente af mig?

God psykologhjælp starter ved en psykolog, som du føler dig tryg ved. Det er vigtigt for mig, at skabe et trygt samarbejde bygget på tillid, rummelighed, ærlighed og respekt.

Du kan forvente, at jeg er omsorgsfuld, venlig og anerkendende i min tilgang, og at jeg vil møde dig med empati og varme.

Humor må også gerne være en del af vores samarbejde. Det er min erfaring, at det er en vigtig ingrediens i den udviklende samtale.

Et forløb tilpasset dine behov

Jeg vil hjælpe dig bedst muligt og tilpasse terapien efter dine behov.

Jeg vil møde dig der, hvor du er på din livsrejse. For det kræver energi, mod, tålmodighed og villighed at arbejde med sig selv og skabe livsforandrende og vedvarende ændringer i sit liv.

Forløbet er et tæt samarbejde mellem dig og mig. Det er derfor vigtigt, at du føler dig forstået og støttet i lige så høj grad, som du oplever, at du bliver udfordret.

I vores samtaler vil du møde mig som både fagperson og privatperson, da jeg bruger både min faglige uddannelse, min intuition og mit hjerte i min behandling.

Den terapeutiske tilgang du vil møde hos mig

Jeg har et helhedsorienteret menneskesyn. Det vil sige, at jeg afsøger ressourcerne og mulighederne hos dig. Jeg mener ikke, at eventuelle begrænsninger eller vanskeligheder bør overskygge det fulde billede.

Min behandling bygger på flere teoretiske og metodiske tilgange, herunder: Kognitiv adfærdsterapi (KAT), Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og Emotionally Fokused terapi (EFT), Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP) og Mindfulness. Ligesom jeg er også inspireret af Medfølelsesfokuseret terapi (Compassion Fokuseret terapi, CFT). Men vigtigst er, at jeg vurderer og tilpasser terapien specifikt ud fra din situation og dine behov.

Jeg lægger vægt på, at mit arbejde er fagligt og evidensbaseret. Jeg holder mig derfor fagligt opdateret via kurser og løbende supervision med henblik på at kunne tilbyde dig den bedst mulige kvalitet. Jeg indgår ligeledes i fagligt fællesskab, der bidrager til udvikling indenfor mine fagområder.

Jeg har tavshedspligt og følger psykolognævnets retningslinjer for journalføring og GDPR. Det vil sige, at vores samtaler er fortrolige, og at du kan se psykologbehandlingen som et frirum, hvor du kan vende de tanker og følelser, der måske kan være svære at sige højt eller tale om.

Tavshedspligt og Journalføring

Jeg har tavshedspligt i henhold til psykologloven: Psykologlovens § 21 Straffelovens § 152 og 152 c-fRetsplejelovens § 169 og § 170, stk. 3.

Jeg følger retningslinjer i databeskyttelsesloven: Retsinformation

Yderligere info findes på Psykolognævnets hjemmeside: Psykolognævnet 

Jeg følger psykolognævnets retningslinjer for journalføring. Autoriserede psykologer har ifølge sundhedsloven (§ 15 jf. stk. 5 og BEK nr. 567 af 19/05/2017 § 6) pligt til at opbevare din journal i min. 5 år.

Jeg følger de retningslinjer, som gælder for psykologer i Danmark, herunder de etiske principper for nordiske psykologer og Dansk Psykologforening.

Klienterne siger:

”YOU SAVED MY SANITY” – har jeg af og til sagt til Ravnhild.

Jeg har i 30 år været ude i en ørkenvandring, på jagt efter en psykolog / terapeut / terapi som virkelig forstod min søgen efter svar – årsagssvar på et dybt plan, – og IKKE en omgang quick fix med symptombehandling og diagnoseoverskrifter på diverse kasser. Jeg kæmpede med at forstå – mig selv – andre mennesker – og mit liv i det hele taget.

Så, fandt jeg ”Oasen Ravnhild”.

Ravnhilds væsen og faglighed har virkelig udfordret mig, udholdt mig og omfavnet mig. Hun hjalp mig med at afkode og genopbygge mit sind. Jeg har fået sunde livsværktøjer til at navigerer i min konstante filosoferen og undren over – stort set alt.

I dag er jeg tålmodig, omsorgsfuld og tryg ved den jeg er. Jeg har nu en langt større forståelse af ”hvorfor”, og en befordrende ro og accept af – mit væsen. Jeg er dybt, dybt taknemmelig – det blev til en livsgave, da jeg mødte psykologen og mennesket Ravnhild.

Ravnhild – “YOU REALLY SAVED MY SANITY” !

TAK

Kvinde, 62 år

”Da jeg i en alder af 69 år, ca. 2 måneder efter et hjertestop, blev henvist til at tale med en psykolog, mødte jeg Ravnhild Reinsdottir.

Allerede efter få konsultationer havde hun formået at fjerne min angst for et nyt hjertetilfælde og givet mig mere mod på tilværelsen.

Hun opnåede også hurtigt at eliminere mine mere generelle angstanfald som havde fulgt mig siden min ungdom bl.a. ved at give mig flere teknikker til at overvinde angsten for angsten, således at jeg i dag ikke længere døjer med disse anfald.

Jeg har mødt et usædvanligt rart menneske og en meget kompetent psykolog i Ravnhild, og hun har hjulpet mig til en væsentlig bedre tilværelse!

Jeg er meget taknemmelig.”

Mand, 69 år

Priser:


Individuelle samtaler

Varighed – 60 min

Kr. 1.010,-


Studerende/pensionist

Varighed – 60 min

Kr. 860,-


Online konsultation

Varighed – 60 min

Kr. 1.010,-


Forældrerådgivning

Varighed – 90 min

Kr. 1.460,-


Telefonkonsultation

Varighed – 30 min

Kr. 510,-

Priser, betaling og tilskud:

Jeg giver rabat til studerende (udeboende) og pensionister. Der betales via MobilePay efter hver samtale, kontant eller via bankoverførsel.

Afbudsregler:

Hvis du er forhindret i at møde til den aftalte tid, skal du huske at melde afbud senest 24 timer før aftalt tid, så jeg har muligheden for at give tiden til en anden. Du kan melde afbud på mail: kontakt@ravnhildreinsdottir.dk eller telefonisk. Du kan også sende en sms eller lægge en besked på min telefonsvarer på 30 28 59 96

Du kan ligeledes melde afbud eller ændre din tid via bookingsystemet på hjemmesiden.

Ved for sent eller manglende afbud opkræves 530 kr. uanset årsag.

Psykolog Aarhus

Sundhedsforsikring

Hvis du har en sundhedsforsikring hos dit forsikringsselskab, kan denne eventuelt benyttes hos mig da jeg samarbejder med række forskellige forsikringsselskaber. Mulighederne afhænger af dit forsikringsselskab, så det er en god idé at undersøge dette inden samtalen.

Det kan også være, at din arbejdsplads har tegnet en sundhedsforsikring til dækning af psykologsamtaler.

Hvis terapien dækkes udelukkende af forsikring, er prisen 1.010 kr. á en time.

Tilskud til behandling

Er du medlem af Sygeforsikringen ”danmark” kan du også herigennem få tilskud til behandlingen på 300 kr. per konsultation.

Medlemmer af Sygeforsikringen “danmark” imellem 18 og 25 år, kan få tilskud på 450 kr. per konsultation.

Jeg indberetter samtalerne til Sygeforsikringen ”danmark”, og du får automatisk udbetalt tilskuddet.

Lægehenvisning

Du kan desværre ikke benytte din lægehenvisning hos mig, da jeg ikke er tilknyttet den offentlige sygesikring. Derimod tilbyder jeg rabat, såfremt du har en henvisning fra egen læge i tilfælde af at der er lang ventetid hos en ydernummer-psykolog, hvilket er én som har overenskomst med det offentlige.

Kontakt

Få psykologhjælp i trygge omgivelser i Aarhus:

Du finder mig i hjertet af Aarhus. Klinikken er placeret i det charmerende latinerkvarter, med en hyggelig baggård. Du går gennem porten, ind i gården og finder indgangen i det venstre hjørne af baggården.

Adressen er:
Mejlgade 48B, 1. tv
8000 Aarhus C.

Du er altid velkommen til at ringe på tlf.: 30 28 59 96 for at høre nærmere om, hvordan jeg kan hjælpe dig. Her kan vi sammen finde ud af, om jeg er den rigtige psykolog for dig. Hvis jeg ikke er til at træffe via telefonen, må du meget gerne sende mig en mail (kontakt@ravnhildreinsdottir.dk) eller lægge en besked. Så vil jeg kontakte dig hurtigst muligt (indenfor 24 timer).

Parkering tæt på klinikken 

Nærmeste parkeringshus er Navitas: Link

Letbane og bus 

Letbane og busser stopper få minutters gang fra, hvor jeg holder til. Nærmeste letbanestop er Nørreport, Østbanetorvet eller Skolebakken. Nærmeste bussstop er Nørregade eller Navitas/Kystvejen.